Peuters met VVE-indicatie

Aanbod voor- en vroegschoolse educatie voor peuters met VVE-indicatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) richt zich op peuters en kleuters met een (taal)achterstand. Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool. De VVE loopt door in groep 1 en 2 van de basisschool. De school moet in dezelfde plaats als de woonplaats van het kind gevestigd zijn om gebruik te kunnen maken van VVE. De school moet in dezelfde plaats als de woonplaats van het kind gevestigd zijn om gebruik te kunnen maken van VVE.

Zonnekinderen biedt op alle locaties VVE aan middels de methode Startblokken. Dit doen wij omdat wij denken dat het aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten goed is voor alle peuters, ongeacht het feit of zij wel of geen taalachterstand hebben. Peuters die wel (risico op) een taalachterstand hebben, krijgen via het consultatiebureau een VVE-indicatie. Met deze indicatie volgen zij het door de gemeente vastgestelde VVE-aanbod.

Het VVE-aanbod voor kinderen met een indicatie vanuit het consultatiebureau bedraagt 960 uur, verdeeld over anderhalf jaar (voor peuters van 2,5 tot 4 jaar). Voor een aanbod op maat kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Care van Zonnekinderen. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 12.00 uur of per mail: info@zonnekinderen.nl.