Aanmelden

Aanmelden onderwijs

Bent u geïnteresseerd of heeft vragen over het Montessori-onderwijs en/of opvang?

Wij nodigen u graag uit op ons IKC voor een rondleiding en ontmoeting. U kunt terecht bij Marike Ketelaars (directeur) via info@montessori-groenering.nl of vul het contactformulier in. Wij leiden u graag rond op ons IKC en houden een gesprek met u over ons onderwijs. Na dit gesprek en de rondleiding kunt u het inschrijfformulier invullen.

Aanmelden opvang

Leuk dat u uw kind wilt aanmelden voor onze opvang! Meld uw kind aan voor onze kinderopvang. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Heeft u ondertussen vragen? Of wilt u liever eerst nog wat informatie? Neem gerust contact met ons door te mailen naar info@zonnekinderen.nl of te bellen naar 0316 340079. Wij staan u dagelijks van 08:30 tot 12:00 uur met alle plezier te woord!

Veelgestelde vragen rondom de aanmelding op Montessori IKC de Groene Ring
Hoe krijg ik meer informatie over Montessori IKC De Groene Ring?
Op de website vindt u meer informatie over onze school. Hier kunt u ook de meest recente schoolgids downloaden.
U bent tevens welkom voor een kennismakingsgesprek en rondleiding met de directeur, Marike Ketelaars.

Mijn kind wordt vier jaar, wat nu?
U maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de directeur. Als u uw kind wilt inschrijven, krijgt u tijdens dit gesprek o.a. het inschrijfformulier uitgereikt. Als uw zoon/dochter al een oudere broer of zus op school heeft (gehad), kunt u bij de directeur een inschrijfformulier ophalen.

Wanneer mag mijn kind naar de basisschool?
Uw kind kan op zijn 4e naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dan moet uw kind verplicht naar school.

Mag mijn kleuter eerst wennen?
Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind alvast een aantal halve dagen naar school om te wennen. Deze kennismakingsperiode duurt maximaal vijf dagen of 10 dagdelen. U maakt hiervoor tijdig afspraken met de groepsleerkracht. Vanaf 4 jaar mag uw kind elke dag naar school en meedoen met het onderwijs. Dit mag niet eerder. Zie voor meer informatie de site van de rijksoverheid.

Wij komen van buiten de regio en zoeken in een school in Duiven. Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure?
Bij inschrijving door ouders/verzorgers van kinderen van een andere basisschool buiten Duiven volgen wij het volgende stappenplan:

 • U neemt telefonisch contact op om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek met de directeur. Hierin zullen we nagaan of uw zoon/dochter mogelijk extra ondersteuning (nodig) heeft. Daarnaast ontvangt u als ouder informatie van de directeur over de school en de procedure.
 • U besluit hierna of u uw kind in wilt schrijven en maakt dit kenbaar aan de school.
 • De intern begeleider of directeur neemt hierna contact op met de IB’er of directeur van de huidige school van uw zoon/dochter.
 • Op basis van deze informatie besluiten directie en IB’er of de leerling toegelaten kan worden. Dit laatste hangt o.a. af van de wijze waarop wij de zorgbehoefte van de leerling kunnen beantwoorden, de groepsgrootte en de samenstelling van de groep. Hierover vindt altijd overleg plaats met de school van herkomst.
 • De plaatsing is pas definitief wanneer de directeur het inschrijfformulier heeft ondertekend en u als ouders een schriftelijk bevestiging hebben gekregen van de plaatsing van uw zoon of dochter.
 • Nadat uw kind definitief is toegelaten, kan uw kind in overleg met de leerkracht één dagdeel kennismaken met de nieuwe groep.

Ik ga niet verhuizen, mijn kind zit al op een andere basisschool in de buurt van Duiven. Maar ik heb wel belangstelling voor Montessori IKC De Groene Ring. Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure?
De scholen in de Liemers hebben een collectieve visie dat er gestuurd wordt op het overstappen aan het eind van het lopende schooljaar.

Bij inschrijving door ouders/verzorgers van kinderen van een andere basisschool uit (de buurt van) Montessori IKC De Groene Ring (niet vanwege verhuizing) volgen wij het volgende stappenplan:

 • U neemt telefonisch contact op om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek met de directeur. Hierin zullen we nagaan of uw zoon/dochter mogelijk extra ondersteuning (nodig) heeft. Daarnaast ontvangt u als ouder informatie van de directeur over de school en de procedure.
 • U geeft in dit oriënterende aan wat de reden is dat u uw kind op onze school wilt plaatsen en of de huidige school van uw zoon of dochter op de hoogte is. Als dat nog niet zo is, zal er op  aangedrongen worden eerst contact op te nemen met de huidige school van uw zoon of dochter.
 • U besluit hierna of u uw kind in wilt schrijven en maakt dit kenbaar aan de school.
 • De intern begeleider of directeur neemt hierna contact op met de IB’er of directeur van de huidige school van uw zoon/dochter.
 • Op basis van deze informatie besluiten directie en IB’er of de leerling toegelaten kan worden. Dit laatste hangt o.a. af van de wijze waarop wij de zorgbehoefte van de leerling kunnen beantwoorden, de groepsgrootte en de samenstelling van de groep. Hierover vindt altijd overleg plaats met de school van herkomst.
 • De plaatsing is pas definitief wanneer de directeur het inschrijfformulier heeft ondertekend en u als ouders een schriftelijk bevestiging hebben gekregen van de plaatsing van uw zoon of dochter.
 • Nadat uw kind definitief is toegelaten, kan uw kind in overleg met de leerkracht één dagdeel kennismaken met de nieuwe groep.

Hoe weet ik zeker of mijn kind geplaatst wordt op de Montessori IKC De Groene Ring ?
Nadat u het inschrijfformulier heeft ingeleverd, krijgt u een brief waarin de plaatsing wordt bevestigd.