ICT

De ICT op de Groene Ring is constant in ontwikkeling. Theo Yedema is onze ICT-coördinator. Hij beheert de website en de software-programma’s en samen met Marike Ketelaars ook de social media etc. Samen kijken zij naar mogelijkheden om de ICT op de Groene Ring actueel te houden en uit te breiden.

Voor vragen over het gebruik van software, sturen van foto’s voor de site, gebruik van Social Schools, etc : ict@montessori-groenering.nl

Oefensoftware

Veel ouders stellen vragen over het gebruik van diverse apps. Kennisnet heeft regelmatig een overzicht  van handige apps en websites voor kinderen, klik hier

Veel programma’s op school zijn ook bereikbaar voor thuis. Deze zitten bijna allemaal onder het platform Basispoort. Via deze link kan het kind, na aanmelding, ook thuis bij de programma’s.