Ons IKC

Binnen ons Montessori IKC De Groene Ring

  • mag je zelf actief zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken
  • is ieder kind uniek en ontwikkelt zijn eigen talenten en interesses
  • mag je alleen en samen met anderen leren
  • leer je keuzes maken en plannen
  • mag je leerervaringen opdoen met aantoonbare resultaten
  • krijg je de begeleiding die afgestemd is op wat een kind kan en wil
  • leert het kind specifieke vaardigheden, waardoor het zichzelf kan reguleren en op eigen benen kan staan
  • leert het kind reflecteren, zodat het een houding ontwikkelt waarmee het leert van eerdere ervaringen en steeds meer “zicht op zichzelf” en zijn omgeving krijgt
  • kan een kind zich blijven ontwikkelen door de jaren heen

Ons IKC biedt:

Visie

De werkwijze op ons IKC is gebaseerd op de antropologie en het pedagogisch, didactisch concept van dr. Maria Montessori, waarin kosmisch onderwijs en opvoeding, opvoeding tot onafhankelijkheid en sociaal verantwoordelijk gedrag een belangrijke plaats innemen.

In ons IKC is er ruimte en respect voor elkaar en dat ervaren we in de manier waarop we met elkaar omgaan. We bieden een veilige, warme en vertrouwde omgeving voor het kind en voor ouders. Opvang, onderwijs, ouders en kind dragen hier samen aan bij en voelen dit ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Montessori IKC De Groene Ring is een groen en duurzaam IKC waarin de kinderen centraal staan met respect voor al het leven (mens, plant en dier) om ons heen. Verschillen tussen mensen zien wij als een verrijking waarbij we van en met elkaar leren.