Onderwijs

Het Montessori onderwijs gaat uit van de individuele ontwikkeling van het kind. De organisatie van het onderwijs (heterogene groepen), de inrichting van de groep en het specifieke materiaal maken dit mogelijk. Een logisch gevolg is de grote variatie in werk- en instructievormen die gedurende de onderwijstijd gebruikt worden.

Vanuit de Montessori gedachte vinden wij het belangrijk dat kinderen vrijheid van werkkeuze en werktijd hebben, zodat zij ruim de gelegenheid krijgen eigen keuzes te maken in hun ontwikkeling en in staat zijn hun eigen ontwikkeling te volgen.

De leerkracht heeft een begeleidende en coachende rol, waarbij we zorg dragen voor een veilig en tegelijkertijd uitdagend leer- en leefklimaat, waarvan het kind mede-eigenaar is. Hiervoor creëren we betekenisvolle leersituaties en bevorderen we samenwerkend leren zodat het kind actief en betrokken kan leren met en van andere kinderen. Dit doen we niet alleen, maar in partnerschap met ouders en opvoeders. We houden ouders en opvoeders goed op de hoogte en betrekken hen bij de ontwikkeling van hun kinderen. Wij bieden kinderen kwalitatief goed onderwijs, waarbij ons motto is: “Elke dag samen een beetje beter.”