Bibliotheek

De schoolbibliotheek bevindt zich in het hart van de school: op het Rob Wintersplein. Zowel leerkrachten als leerlingen maken volop gebruik van de schoolbibliotheek. De schoolbibliotheek lijkt veel op een gewone bibliotheek, maar heeft toch een iets andere functie. Omdat het een voorziening binnen de school is, kan de schoolbibliotheek ondersteunen bij alle leesactiviteiten. Het is de taak van de schoolbibliotheek om kinderen door een frisse, overzichtelijke, nieuwe collectie te boeien om meer te gaan lezen. Wie plezier en interesse in boeken krijgt, leest meer en beter. En dat is weer een vaardigheid waar de kinderen hun leven lang plezier van zullen hebben.

Beheer

De bibliotheek wordt beheerd door Bibliotheek op school.

Helpende ouders zien er op toe dat de leerlingen de schoolbibliotheek gebruiken waar het voor bedoeld is. De ouder registreert de uitleen en helpt bij het zoeken naar het juiste boek.  Dit gebeurt tijdens de openingstijden van de schoolbibliotheek en er zijn geen kosten aan verbonden.

De ouders werken volgens een rooster naar keuze 1 keer per week, per 2, 3 of 4 weken. De voorkeur gaat uit naar ouders die de schoolbibliotheek wekelijks of tweewekelijks kunnen ondersteunen, omdat dit voor zowel de ouder als de kinderen veel extra gemak geeft. Verder denken de uitleenouders mee over het aanschaffen van nieuwe uitgaven. Als er nieuwe uitgaven zijn gearriveerd, maken de ouders de boeken uitleen-klaar.

Iedereen die tijd heeft om, bijvoorbeeld ’s morgens na het brengen van de kinderen even te blijven op school, zou ons geweldig kunnen helpen. Alle kinderen bezoeken de schoolbibliotheek, dus dit is een fantastische plek om binnen de school de kinderen beter te leren kennen.

U kunt contact opnemen met de leerkracht als u wilt helpen in de Schoolbibliotheek.