Vakantie en vrije dagen

Vakantierooster 2022 – 2023

Herfstvakantie: 22 t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie: 18 t/m 26 februari 2023

Goede Vrijdag/Pasen: 7 t/m 10 april 2023

Meivakantie: 22 april t/m 7 mei 2023

Hemelvaart: 18 t/m 19 mei 2023

2e pinksterdag: 29 mei 2023

Zomervakantie: 15 juli t/m 27 augustus 2023

Vrijdag 23 december en vrijdag 14 juli zijn alle kinderen vanaf 12 uur vrij!

Studiedagen: alle kinderen vrij

26 september
11 oktober
2 december
13 februari
16 juni

Lesvrije dagen onderbouw (groep 1/2):

23 september
18 november
27 januari
24 maart
9 juni
7 juli