Vakantie en vrije dagen

Vakantierooster 2021 – 2022

Zomervakantie: 26 juli t/m 3 september 2021

Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022

Goede Vrijdag: 15 april 2022

2e Paasdag: 18 april 2022

Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaartsdag: 26 t/m 27 mei 2022

2e pinksterdag: 6 juni 2022

Zomervakantie: 25 juli t/m 4 september 2022
Vrijdag 24 december en vrijdag 22 juli zijn alle kinderen om 12 uur vrij!

Studiedagen: alle kinderen vrij

27 september 2021
20 oktober 2021
17 november 2021

18 februari 2022
24 juni 2022

Lesvrije dagen onderbouw:

24 september 2021
26 november 2021
28 januari 2022
25 maart 2022
10 juni 2022
15 juli 2022