Vakantie en vrije dagen

Vakantierooster 2023 – 2024

Herfstvakantie: 14 t/m 22 oktober 2023

Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie: 10 t/m 18 februari 2024

Goede Vrijdag/Pasen: 29 maart t/m 1 april 2024

Meivakantie: 27 april t/m 12 mei 2024
(inclusief Koningsdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaart)

2e pinksterdag: 20 mei 2024

Zomervakantie: 6 juli t/m 18 augustus 2024

Vrijdag 22 december en vrijdag 5 juli zijn alle kinderen vanaf 12 uur vrij!

Studiedagen: alle kinderen vrij

11 september
2 oktober
3 november
6 december
9 februari
28 maart
21 juni