Ouders

De kinderen en ouders die ons IKC bezoeken komen uit alle wijken en kerkdorpen van de gemeente Duiven. Vijftien procent komt uit de omringende plaatsen als Zevenaar, Westervoort en Lathum. Doordat het schoolbestuur bewust gekozen heeft voor een acceptabele ouderbijdrage weerspiegelt de schoolbevolking een doorsnee van de bevolking van de gemeente Duiven. Aangezien ouders een bewuste keuze voor ons IKC maken is hun betrokkenheid groot. Men heeft hoge en naar wij hopen realistische verwachtingen van het Montessori-onderwijs. Naast de bereidheid tot extra inzet en hulp draagt de positief kritische instelling bij aan de kwaliteit en sfeer van het IKC.

De oudercommissie:

Sinds 1996 kent de school een oudercommissie. Zij tracht o.a. te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten. Tevens behartigt zij de belangen van de ouders bij de overige geledingen binnen de school. De oudercommissie, vergadert maandelijks. Als lid van deze commissie bent u hierbij van harte welkom.