Opvang

Binnen ons IKC bieden wij kinderdagopvang voor kinderen van 0 –  4 jaar, peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang. Kinderopvang Zonnekinderen verzorgt deze opvang. Lees op meer over Zonnekinderen.

Voor de jongste kinderen biedt het geïntegreerd zijn binnen het schoolgebouw vele voordelen. De Montessori-werkwijze wordt ook op de peutergroepen toegepast. Dit houdt onder andere in dat we het spelmateriaal zodanig aanbieden dat de peuters hierin zelf keuzes kunnen maken die aansluiten bij hun interesse en behoeften van dat moment. Daarbij stimuleren de pedagogisch medewerkers de zorg voor zichzelf, elkaar, het materiaal en de omgeving. Omdat peuters al bekend zijn met de juffen, de kinderen, het materiaal en de afspraken die horen bij het Montessori-onderwijs verloopt de overstap naar het onderwijs soepel en spelenderwijs.

Ons IKC biedt voor- en naschoolse opvang en vakantie-opvang op beide locaties. De BSO maakt gebruik van de multifunctionele ruimtes binnen het gebouw, maar trekt er ook vaak op uit. Dagelijks kunnen de kinderen kiezen uit een aanbod van activiteiten op het gebied van de pijlers Sport, Cultuur, Natuur & Avontuur, Multimedia & Techniek en Wereldwijs.