Pedagogisch beleid

Ieder kind het stralend middelpunt!

Het werken met kinderen is niet vrijblijvend. Dat vraagt visie, kwaliteit en professionaliteit. Wij willen het beste voor ieder kind. Ons pedagogisch beleid is het uitgangspunt voor het handelen van onze pedagogisch medewerkers en coaches.

Speerpunten uit ons pedagogisch beleid

  • Ieder kind staat centraal!
  • Kinderen kunnen zich in hun eigen tempo en op hun eigen wijze ontwikkelen;
  • Samen werken met ouders;
  • Stimuleren van de emotionele veiligheid;
  • Stimuleren van persoonlijke competenties;
  • Stimuleren van sociale competenties;
  • Aanbieden van regels, normen en waarden;
  • Leren door te spelen, Startblokken
  • Buitenspel en bewegen, slecht weer bestaat niet, alleen de verkeerde jas!
  • Observeren en signaleren.

Wilt u meer lezen over ons pedagogisch beleid? Bekijk het pedagogisch beleid en de bijbehorende bijlages.

Inspectierapporten

Natuurlijk voldoen onze kinderdagverblijven aan alle eisen en voorwaarden die de inspectie (GGD VGGM) stelt.

Inspectierapport KDV

Inspectierapport BSO