Flexibiliteit

We bieden u flexibiliteit (zonder extra kosten) op de volgende manieren:

Nationale feestdagen sparen of te ruilen

Om u meer flexibiliteit te geven is het mogelijk om nationale feestdagen te ruilen of de uren te sparen, indien de contractuele opvang dag valt op een nationale feestdag. Voor zowel het ruilen als het sparen (stapelen) zijn de hiervoor geldende voorwaarden van toepassing zoals vastgelegd in het “Protocol Ruildagen” en het “Protocol Incidentele Opvang”.

Contracturen sparen (alleen voor BSO)

Buiten de schoolweken heeft u recht op opvang gedurende dezelfde uren en tijden volgens het vso/nso contract. Indien u tijdens uw eigen vakantie geen gebruik maakt van deze opvanguren, mag u deze uren opsparen en inzetten tijdens de vakanties, wanneer u wel behoefte heeft aan opvang. Ook kunt u deze uren gebruiken voor bijvoorbeeld een studiedag of wanneer u een extra opvangdag nodig heeft. Zie voor verdere uitleg het “Protocol Incidentele Opvang”. Deze regeling is alleen van toepassing op de BSO.

Even / oneven weken

Als u werkt in ploegendienst of onregelmatige diensten dan kan uw opvangbehoefte per week verschillen. Kinderopvang Zonnekinderen heeft hiervoor een oplossing: Indien u bij voorbeeld de ene week in ochtenddienst werkt en de andere week in middagdienst dan kunt de ene week uw kind in de ochtenden brengen en de andere week in de middagen (dit geldt bij dagopvang, minimum afname twee dagdelen per week). Bij BSO geldt dat u in dit geval bijvoorbeeld de ene week wel gebruik maakt van BSO en de andere week niet. Dit aanbod is alleen geldig indien de bezetting op de locatie dit toelaat. Zodra de locatie te maken krijgt met een wachtlijst zullen wij u de dagen eerst op wekelijkse basis aanbieden, indien u hiervan geen gebruik wenst te maken dan zal het aanbod vervallen.

Kosten

De tarieven voor kinderopvang zijn bruto tarieven, uw netto kosten zijn altijd lager. De kosten voor opvang betaalt u niet alleen. Van de overheid krijgt u een groot deel van de kosten terug. Dit is geregeld in de zogenaamde Wet Kinderopvang. De teruggave kunt u als Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Tarieven kinderdagopvang

Vanzelfsprekend zijn onze tarieven inclusief eten, drinken, fruit, tussendoortjes en luiers. Ook activiteiten en uitstapjes zijn bij het tarief inbegrepen. Bekijk voor uitleg over onze tarieven de Dienstomschrijving KDV 0-4 jaar 2021.

Tarieven buitenschoolse opvang

Vanzelfsprekend zijn onze tarieven inclusief eten, drinken, fruit en tussendoortjes. Op de lange middagen, vakantiedagen en studiedagen ook inclusief lunch. Ook zijn alle actviteiten en uitstapjes inbegrepen in het tarief. Bekijk voor uitleg over onze tarieven de Dienstomschrijving BSO 4-12 jaar 2021.