Nieuwsbrief nr 6 – 3 juni 2021

3 juni 2021: Nieuwsbrief 6

Met daarin de volgende onderwerpen:

-einde schooljaar 2020-2021

-groepsindeling 2021-2022

-nieuws van Zonnekinderen

-oproep voor de konijnen Noord

-Yoga les op school

-Avondvierdaagse Home Editie