Nieuwsbrief – 3juni 2022

de Nieuwsbrief juni 2022 met de volgende onderwerpen:

  • Agenda
  • Nieuws van de directie
  • Samenvoeging locatie Noord en Zuid
  • Groot Groene Ring Theater
  • Montessori Audit
  • Cito-toetsen
  • Avondvierdaagse 2022 – 2023
  • Vakantierooster 2022 – 2023 (juiste versie)
  • Vanuit de Kinderopvang – BSO