Nieuwsbrief 3 – 15 oktober 2020

In de bijlage de nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:

nieuwsbrief 3 20201015

  • Nieuws van de directie – uit ons IKC
  • Traktatiebeleid
  • Verkeersveiligheid rondom locatie Noord en Zuid
  • Informatie avond Voortgezet onderwijs – groep 8
  • Schoolfotograaf
  • Schoolontwikkeling
  • Uit de opvang – Zonnekinderen