Meivakantie

Ivm de meivakantie zijn alle kinderen vrij!

Mocht u opvang nodig hebben, dan kunt u dit zelf aanvragen in de Kindplanner of contact opnemen met Zonnekinderen