Coaches & Pijlers

Binnen Zonnekinderen leveren coaches een inhoudelijke bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van sport, natuur, cultuur en multimedia. Zij organiseren en stimuleren activiteiten op alle locaties. Zowel kinderen in de buitenschoolse opvang als in de peuteropvang  worden gemotiveerd om lekker actief, bij voorkeur buiten, bezig te zijn.

Alle coaches zorgen ook voor het coachen van de pedagogisch medewerkers op de locatie, zodat het aanbieden van kwalitatieve activiteiten op het gebied van sport, cultuur en natuur en avontuur een vast onderdeel van het aanbod wordt.