Zorg voor de leerlingen

De mogelijkheid voor kinderen om in het Montessori onderwijs naar aanleg en interesse te mogen en kunnen werken, is misschien wel de beste voorziening op het gebied van leerlingenzorg.

Op ons IKC werken twee interne begeleiders (IB-ers) die verantwoordelijk zijn voor de leerlingenzorg.

 
Marianne Versteeg (peuters en onderbouw) en Natasja Ariëns (midden- en bovenbouw)

IB-ers richten zich op de professionele ondersteuning van leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders. Zij volgen en bespreken de kinderen in hun ontwikkelingsproces en besteden aandacht aan kinderen met een extra zorgvraag.

Wij hechten veel waarde aan het observeren van kinderen. Montessori leerkrachten krijgen een twee jarige opleiding waarin het leren observeren een belangrijke plaats inneemt. Ook onze pedagogisch medewerkers zijn hierin geschoold. Daarnaast volgen wij vanaf 6 jaar meerdere keren per jaar de ontwikkeling van het individuele kind door afname van gestandaardiseerde toetsen. De leerkracht en pedagogisch medewerker bespreekt de groep en de individuele kinderen met de IB-er tijdens groepsbesprekingen.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Elke school heeft de plicht om alle kinderen een passend aanbod te geven. Dit kan op onze school zijn, maar een andere plek kan soms beter passen. Soms is er zorg over de ontwikkeling van een kind. Wij zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband de Liemers waardoor wij gebruik kunnen maken van hun deskundigheid en ambulante begeleiding. In een ondersteuningsteam kan door school, samen met ouders en expertise van buitenaf de ondersteuningsbehoefte in beeld worden gebracht.

Op deze site kunt u allerlei informatie over de zorgonderwerpen vinden.