Nieuwsbrief 8 - 18 juni 2020

Nieuwsbrief 8 18062020

  • Nieuws van de directie – uit ons IKC
  • Het verslag voor groep 1 t/m 7
  • Gymlessen Noord
  • Conciërge Ton op Noord
  • Afscheid juf Marga
  • Groepsverdeling schooljaar 2020-2021
  • Overblijven 2020-2021
  • Vakantierooster en vrije dagen 2020-2021 en Studiedagen en OB vrije vrijdagen 2020-2021
  • Uit de opvang – Zonnekinderen
  • Nieuwe aanmeldingen Montessori IKC