Nieuwsbrief 5

In de bijlage vindt u Nieuwsbrief 5 van 7 februari 2020

  • Studiedag maandag 10 februari – groep 1 t/m 8 vrij
  • Instroom van kinderen
  • Landelijke Montessoridag op 11 maart
  • Oproep biebouders voor Zuid
  • Vakantieadres konijnen en cavia’s