Nieuwsbrief 1 – 4 sept 2020

Nieuwsbrief 1
4 september 2020

Met daarin informatie over:

  • Agenda september
  • Communicatie
  • Wanneer en met welke klachten moet een kind thuis blijven?
  • Ventilatie
  • Mad Science – buitenschoolse technieklessen
  • Schoolontwikkeling
  • Studiedagen en roostervrije onderbouw dagen
  • Nieuwe medewerkers Zonnekinderen