Laatste nieuwsbrief 2019-2020

Beste ouders/verzorgers,

Alweer de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere schooljaar. We kijken terug op een zeer bewogen en speciaal jaar.

Laatste dag
Aanstaande vrijdag 10 juli om 12:00 uur start voor alle leerlingen de zomervakantie. We nodigen jullie als ouders/verzorgers uit om op gepaste afstand (richtlijnen RIVM) het plein op te komen om elkaar en de medewerkers persoonlijk nog even te spreken en een fijne vakantie te wensen of gedag te zeggen.
Tevens nemen we afscheid van juf Wendy, meester Hans en juf Marga. Afgelopen week hebben we dit al gedaan van alle stagiaires en heeft locatie Noord afscheid genomen van meester Thomas.
We wensen iedereen die weggaat van de Groene Ring, medewerkers, kinderen en ouders, heel veel succes en veel geluk op hun nieuwe plek!

Afscheid groep 8
Afgelopen maandag en dinsdag hebben onze 8ste groepers afscheid genomen van de Groene Ring. Tevens sluiten naast de kinderen ook een heleboel ouders een periode op de Groene Ring af. Het afscheid van groep 8 was anders dan anders, maar daarom ook des te meer bijzonder. Op Zuid is een gezellig spel gemaakt op het plein en op Noord hebben de kinderen een insectenhotel met toebehoren cadeau gekregen van de groep 8 ouders en kinderen. Een dank aan alle ouders en een groot compliment voor kinderen!
Alle kinderen ontvangen een usb-stick met de gemonteerde musical en opnames van alle feestelijkheden. Deze is na de vakantie op te halen bij de leerkrachten van de bovenbouw.
De foto’s van beide dagen komen in de komende week op de site.

Praktische informatieboekje 2020 – 2021
In de bijlage van dit bericht vindt u het praktische infoboekje voor schooljaar 20-21 digitaal. Deze komt ook op de website. Hierin vindt u de agenda en informatie van het komend jaar! Denk aan: studiedagen, gymdagen, OB vrije vrijdagen, oudergesprekken, feesten, etc.

Zomervakantie
Voor locatie Zuid zijn we op zoek naar vrijwilligers om de tuin weer startklaar te maken. Woensdag 19 augustus vanaf 9:30 uur onder leiding van Xander Hoogendoorn staat koffie en thee klaar. Opgeven kan bij Marike via de mail mketelaars@montessori-groenering.nl

Start nieuwe schooljaar
Maandag 24 augustus verwachten we alle kinderen weer op school. Op beide locaties staat om 8:15 uur de koffie/thee op het plein klaar om elkaar in informele sfeer te ontmoeten en even bij te praten over de vakantie
Over de eventueel (gewijzigde) RIVM maatregelen zullen we u in de laatste week van de vakantie informeren.

Overblijven en ouderhulp
Het overblijven zoals u dat gewend was op de Groene Ring zal veranderen komend schooljaar. Mocht u het leuk vinden om op vrijwillige basis een keertje of een aantal keer mee te draaien met overblijven dan kunt u zich tijdens de startgesprekken in het nieuwe jaar bij de leerkracht aanmelden. Tijdens deze startgesprekken zullen leerkrachten ook vragen waar u als ouder kunt en wilt ondersteunen en helpen. Te denken valt dan aan de feesten, techniekdozen, opvang van de dieren, meehelpen in de tuin en moestuinen, versieren van de school (jus-groep)
Afgelopen week hebben we ook afscheid genomen van Dayenne van der Wal van de ouderraad Noord. We zijn op zoek naar ouders die samen een nieuwe ouderraad willen vormen. Heeft u interesse en wilt u de ouderraad komen versterken, laat dit weten aan Marike!
Ook hebben we afscheid genomen van Bianca Neerincx en Nancy Ecoma Verstege, als leden van de vaste werkgroep van de avondvierdaagse. Hierdoor bestaat de werkgroep nog uit enkele ervaren mensen en ook zij zoeken ondersteuning!

Alvast voor de agenda voor de eerste weken:
-Maandag 24 augustus: start nieuwe schooljaar met 8.15u koffie/thee op het plein!
-Maandag 31 augustus en donderdag 3 september: Startgesprekken ouders en leerkrachten (intekenen kan na de vakantie via Social Schools)
-Maandag 7 september: Studiedag team, alle kinderen vrij!
-Woensdag 9 september: demo-les Mad Science voor de groepen 3 t/m 8. De kinderen kunnen zich vanaf die datum inschrijven op de site van Mad Science voor de naschoolse wetenschapslessen https://nederland.madscience.org
-Vrijdag 18 september: OB vrije vrijdag
-Het schoolvoetbaltoernooi voor groep 7/8 gaat komend schooljaar helaas niet door.

We wensen jullie een fijne, ontspannen en welverdiende vakantie!
Team Montessori IKC de Groene Ring

Met vriendelijke groeten,
Marike Ketelaars